Mariachi Sinfónico Champaña Nevín with Florencia Tinoco Barone in the Centro Cultural de Tijuana (CECUT), 2000.

 

 

Photo GalleryMariachi Champaña Nevín photosJeff photosJeff's family photos

VirtuosoMariachi home page Mariachi Champaña Nevín homecontact Mariachi Champaña Nevín